Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten in het kader van online cursussen, online seminars, webinars of andere cursussen (hierna te noemen “cursussen”) voor consumenten, ondernemers en / of rechtspersonen van publiek recht. De opname van je eigen contractvoorwaarden uitdrukkelijk tegengesproken, tenzij we schriftelijk akkoord zijn gegaan met hun geldigheid.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zelfs als we onvoorwaardelijk aan je diensten leveren, in kennis van tegenstrijdige voorwaarden of voorwaarden die van de onze afwijken. In deze gevallen is de aanvaarding van de diensten die door ons, je wordt geacht de aanvaarding van deze algemene voorwaarden met gelijktijdige en hierbij vooraf de veronderstelde afwezigheid van de geldigheid van je eigen voorwaarden.

Registratie en sluiting van het contract

 1. De registratie vindt bij ons plaats via ons winkelsysteem. In de winkelwagen staat de betreffende prijs vermeld, inclusief Nederlandse BTW.
 2. Registratie is ook gedeeltelijk vereist voor gratis cursussen, omdat we je login nodig hebben om je bepaalde functies van onze website / leerplatform te bieden (bijv. Punten / beloningssysteem of de follow-up van jouw studievoortgang).
 3. Je registratie voor een gratis of betaalde cursus vertegenwoordigt een bindende aanbieding voor ons om een contract af te sluiten.
 4. Het contract wordt afgesloten door uw registratie in het winkelwagentje te verzenden.

Type en omvang van de service

 1. Na betaling ontvangt u automatisch toegang tot de cursus die u hebt geboekt. Je kunt je cursussen ook bekijken via de link in de linker zijbalk “Je cursussen”.
 2. Als er materiaal beschikbaar is voor de cursus, ontvang je de informatie in de eerste les van de cursus.
 3. Als je eenmaal een cursus hebt voltooid, heb je nog steeds toegang tot de cursus en kun je de inhoud steeds opnieuw gebruiken met je wachtwoord of inloggegevens, tenzij we de cursus expliciet anders hebben aangegeven.
 4. In geval van technische problemen kan het zijn dat het leerplatform tijdelijk niet beschikbaar is. Als de storing onze verantwoordelijkheid is, zullen we proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Eventuele schade kan niet op ons worden verhaalt.

Plichten en contractvoorwaarden

 1. Bij het aanschaffen van een cursus krijg je het recht om de cursus te gebruiken met al zijn lessen. Je verwerft echter geen rechten op de inhoud, zoals teksten, grafische afbeeldingen of video’s. Het is niet toegestaan om delen van de cursussen te kopiëren of bijvoorbeeld op een webpagina te gebruiken.
 2. Met de betaling van een cursus verkrijg je het recht om deze cursus zelf te gebruiken, zelfs op verschillende apparaten (computer, laptop, tablet, smartphone). Het is echter uitdrukkelijk niet toegestaan om toegangs- of aanmeldingsgegevens door te geven aan derden voor gebruik. Je bent verplicht uw toegangsgegevens geheim te houden en misbruik door derden te voorkomen.

Betalingsvoorwaarden

  1. De prijzen die op het moment van reserveren zijn gepubliceerd, zijn van toepassing. Alle prijzen van evenementen zijn inclusief toepasselijke btw (21%). Voor aanbiedingen voor zakelijke klanten is btw niet inbegrepen in onze prijzen.
  2. De betaling van de deelnamekosten is onmiddellijk verschuldigd. Herroepingsrecht.
  3. Het herroepingsrecht voor cursussen is beperkt binnen de wettelijke mogelijkheden, omdat het diensten betreft die direct na aankoop van je kunnen worden gebruikt.
  4. Je moet de annulering in tekstvorm (bijv. Brief, fax, e-mail) of via het contactformulier op onze website uitleggen.

Onder voorbehoud van wijzigingen
Wij hebben het recht om noodzakelijke wijzigingen in inhoud, methodologie en organisatie of afwijkingen (bijv. Als gevolg van wijzigingen in de wet) aan te brengen zonder kennisgeving, voor zover deze de voordelen van de cursus die je hebt geboekt niet wezenlijk veranderen. In het geval van webinars hebben we het recht om de aangewezen sprekers te vervangen in geval van nood (bijv. Ziekte, ongeval) door andere gelijk gekwalificeerde personen met betrekking tot het aangekondigde onderwerp.

Aansprakelijkheid

 1. MY-organization is alleen aansprakelijk voor contractuele claims voor schade als gevolg van opzettelijke of grove nalatigheid. MY-organization is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid als een contractuele verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van het contract door de aanbieder is geschonden; In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de contractuele schade die te voorzien is bij het sluiten van het contract.
 2. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op letsel aan leven, ledematen en gezondheid.
 3. Onze aansprakelijkheid is verder beperkt tot opzet, grove nalatigheid en schending van essentiële contractuele verplichtingen, die typisch, te voorzien in een online cursus, schade moet zijn.
 4. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de door ons aangeboden inhoud overeenkomt met onze beste kennis en overtuiging, maar er is geen actieverzoek betreffende de procedure, behandeling of therapie voor patiënten en cliënten aan ontleend, die niet voldoen aan je kwalificatie en het wettelijke kader van je activiteit.

Auteursrechtelijke bescherming.
De inhoud aangeboden op ons online platform, zoals teksten, tekeningen, afbeeldingen, video’s, audiogegevens, software, etc. zijn allemaal auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik ervan is onderworpen aan het toepasselijke auteursrecht. De inhoud mag alleen voor privé- en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Een commerciële duplicatie van de auteursrechtelijk beschermde inhoud of een commerciële overdracht aan derden is niet-ontvankelijk en zal worden vervolgd met juridische stappen.

Privacy en gegevensopslag

 1. Opmerking volgens § 33 BDSG: de opslag en verwerking van je klantgegevens door ons, in opdracht van neutrale serviceproviders en medewerkende bedrijven in strikte overeenstemming met de federale wet inzake gegevensbescherming.
 2. Je klantgegevens worden opgeslagen voor verwerking, facturering en interne promotionele doeleinden, en mogelijk om feedbackformulieren naar de cursussen te sturen in de vorm van je naam, de naam van je bedrijf, je post- of bedrijfsadres en je e-mailadres. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor promotie- of feedbackdoeleinden. Gelieve ons schriftelijk te informeren, onder vermelding van het betreffende medium met je adres:
  MY-organization
  Director Operation: Tom Albertsma
  Frans Halslaan 68
  3723 EH Bilthoven
  Telefoon: 030-2680609
  E-mail: stressvrij@stressvrijzijn.nl
  Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over gegevensbescherming.

Deze algemene voorwaarden blijven bindend, zelfs in het geval van juridische ongeldigheid van afzonderlijke clausules in hun overige delen. Wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden gemaakt, ook voor deze clausule.

Toepasselijk recht

 1. Voor alle rechtsverhoudingen tussen de partijen is het recht van de Nederland van toepassing, met uitzondering van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen.
 2. Als de klant een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon is, is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst onze plaats van vestiging in Bilthoven.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.