Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling doet voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De intrekkingsperiode is veertien dagen vanaf de dag

– wanneer je of een door genoemde derde, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat je één of meerdere goederen onder één enkele bestelling hebt besteld en deze op uniforme wijze worden of worden geleverd;

– waarop je of een door genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat je meerdere goederen in een enkele bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dien je contact met ons op te nemen (MY-organization,
Frans Halslaan 68, 3723 EH Bilthoven, e-mail: stressvrij@stressvrijzijn.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief verzonden per post, fax of e-mail) over je beslissing om dit contract op te zeggen, informeren.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, bijv. In deze vorm:
“Hierbij herroep ik het contract voor de aankoop van de volgende cursus (*) / om de volgende redenen (*).

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dien je contact met ons op te nemen (MY-organisatie,
Frans Halslaan 68, 3723 EH Bilthoven, e-mail: stressvrij@stressvrijleven.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief verzonden per post, fax of e-mail) van je beslissing om dit contract te herroepen.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, bijv. In deze vorm:
“Hierbij herroep ik het contract voor de aankoop van de volgende cursus (*) / om de volgende redenen (*).

Gevolgen van de annulering

Als je je terugtrekt uit dit contract, zullen wij alle betalingen die we van je hebben ontvangen onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij jouw kennisgeving van je annulering van dit contract hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met je is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.