Voorwaarden voor deelname aan de online stresscursussen op stressvrijzijn.nl

Onze online cursussen voor het verminderen van stress wordt door de MY-organization aangeboden. Deelname aan onze online cursussen is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden. Lees deze aandachtig in je eigen belang voordat je de MY-organization Online Cuirsus gebruikt. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, ga je akkoord met hen. Lees ook ons ​​privacybeleid, waarin we beschrijven hoe wij omgaan met uw gegevens. Hier is alles: we verzamelen geen gezondheidsinformatie van je, we hebben je persoonlijke gegevens nodig om je voortgang van de cursus voor je aan te geven, en we gebruiken WordPress-plug-ins voor ons online leerplatform. Afgezien daarvan delen we jouw gegevens niet met derden. Het is belangrijk dat je veilig voelt bij ons. Het gebruik van de online cursussen is op eigen risico. MY-organization is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de online cursussen. Onze online cursussen zijn ontworpen om ziekte en risicofactoren te voorkomen volgens de richtlijnen van de Duitse Preventiewet. Wij vestigen uitdrukkelijk je aandacht op het feit dat dit geen behandelingen, behandelingen of diagnostische tests zijn die online worden uitgevoerd en die in de plaats zouden kunnen komen van medisch advies of medische ondersteuning. Je leert ontspanning en een betere manier om met stress om te gaan en we zullen laten zien hoe dit een directe impact op je gezondheid kan hebben. De inhoud van onze online cursussen of individuele lessen mag echter op geen enkele manier worden opgevat als een aanbeveling of uitnodiging om een ​​ziekte of klacht zelf te herkennen of te behandelen, of om af te zien van of te handelen tegen medisch advies. Online lessen en tests zijn geen vervanging voor professioneel gekwalificeerde diagnostiek. Als we begeleiding of begeleiding geven bij onze lessen of testevaluaties, mogen deze niet worden opgevat als therapeutische aanbevelingen.

Inhoud van het online aanbod

Onze MY-organziation online cursussen zijn ontworpen om je als deelnemer te helpen stress te verminderen, je hands-on hulp te bieden in het dagelijks leven en jouw mentale en/of fysieke gezondheid te versterken.

Door je bij ons te registreren, krijg je toegang tot een 8-weekse online cursus in overeenstemming met de richtlijnen van de Duitse Preventiewet. Elke week word je automatisch ontgrendeld voor 5 lessen, die je kunt afronden in je eigen schema en ritme. Neem de tijd, dit is al een eerste stap naar het verminderen van stress! Wanneer je een les hebt voltooid, klik je op de knop “Voltooi les” aan het einde van de les om naar de volgende les te gaan. Aan de rechterkant van het scherm ziet u de weergegeven lessen en voltooide lessen worden doorstreept. Maar je kunt altijd terugkeren naar de lessen die je al hebt voltooid.

Geschiktheid

De MY-organization online cursussen zijn bedoeld voor deelnemers in de privé- en professionele omgeving. De voorwaarde voor deelname is dat je minimaal 18 jaar oud moet zijn en dat er geen gezondheidsklachten zijn die jouw deelname uitsluiten (bijv. Ernstige of gediagnosticeerde psychische of mentale ziekte, depressie, etc.). Deelname aan onze online cursussen is geheel op eigen risico.

Zorgplicht en samenwerking

De gebruiker is verplicht zich te schikken naar de beveiligingsmaatregelen die hem worden meegedeeld. Een belangrijke bescherming bij gebruik van MY-organization Online cursussen is jouw persoonlijk wachtwoord. Met dit wachtwoord heb jij alleen persoonlijk toegang tot de online cursus die je volgt of hebt gevolgd. De overdracht aan derden is verboden. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat geen enkele derde in het bezit komt van het wachtwoord. Alle inhoud (concept, teksten, illustraties, infographics, posters enz.) Zijn alleen voor privégebruik en niet voor verspreiding.

 

Begin van deelname

Jouw deelname begint op het moment dat je je volledig hebt geregistreerd voor een van onze online cursussen met je naam. Let op: het certificaat voor de voltooiing van de cursus wordt uitgegeven in de naam waarmee je bent geregistreerd; dat kan achteraf niet worden veranderd.
Per deelnemer kan slechts één account worden geopend.

 

Beëindiging van deelname

Uw contract met de MY-organziation eindigt automatisch na het voltooien van de online cursus en het uitgeven van het certificaat. MY-organization behoudt zich het recht voor om buitengewone beëindiging wegens oorzaak te bewerkstelligen. Een belangrijke reden bestaat in het bijzonder als de deelnemer bij het aangaan van het contract onnauwkeurige informatie over zijn identiteit of andere gegevens maakt. Deelname kan door je op elk moment worden beëindigd door schriftelijke kennisgeving. Stuur ons alstublieft een e-mail van ons naar het e-mailadres dat u gebruikte om u te registreren bij stressvrij@stressvrijzijn.nl.
Hetzelfde geldt ook als je je gegevens uit onze database wilt laten verwijderen na het voltooien van uw online cursus.

 

Registratie

Om deel te nemen aan onze MY-organization Online Cursussen, moeten je persoonlijke gegevens compleet zijn en in overeenstemming zijn met de Deelnamevoorwaarden en het Privacybeleid. Inschrijving voor de MY-organization Online Cursussen is uitsluitend online. Onmiddellijk na het indienen van de registratie, wordt u ontgrendeld voor de cursus die u hebt gevolgd.

Controleer de door jouw ingevoerde gegevens op juistheid en volledigheid.

 

Herroepingsrecht

Na de totstandkoming van het contract met MY-organization heeft de deelnemer het wettelijk toegekende recht om zijn contract binnen 14 dagen te herroepen zonder schriftelijke motivatie (per brief of e-mail). Om effectief te zijn, moet de intrekking de geregistreerde gebruikersnaam, het geregistreerde e-mailadres, het adres en de geboortedatum van de deelnemer en de naam van de geannuleerde online cursus bevatten. Anders kunnen we jouw beëindiging niet toewijzen aan een gebruiker die bij ons is geregistreerd, daarom is het niet effectief.

Om de herroepingstermijnen te respecteren, is het op tijd sturen van een annuleringsverklaring naar het volgende adres voldoende:

MY-organization
Frans Halslaan 68
3723 EH Bilthoven
E-mail: stressvrij@stressvrijzijn.nl

Bescherming van het auteursrecht

MY-organization heeft zijn online cursussen met veel materialen, grafische afbeeldingen en afbeeldingen ontworpen om de lessen zo gedenkwaardig en plezierig mogelijk te maken. Een deel van ons concept is een schat aan hulpmiddelen zoals werkbladen, actiekaarten of posters die je kunt afdrukken en gebruiken voor jouw eigen gebruik. Alle rechten op teksten, grafische afbeeldingen, video’s en audiobestanden vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van MY-organization. Je mag de hulpprogramma’s privé gebruiken, maar je mag de cursus niet delen met anderen die materialen mogen distribueren, wijzigen of verkopen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MY-organization.

Overtreders worden vervolgd met juridische stappen.

Aansprakelijkheid

MY-organization aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt doordat een derde het bezit van uw wachtwoord verkrijgt door de zorgvuldigheidsplicht van de gebruiker te schenden. MY-organization neemt geen verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid, technische bruikbaarheid en vrijheid van virussen van de internetpagina’s of verzonden bestanden.

Wijzigingen in de voorwaarden voor deelname

MY-organization kan deze bepalingen en voorwaarden op elk moment bijwerken of wijzigen. De voorwaarden voor deelname zijn bindend in hun respectieve versie.

Bilthoven, november 2018